تماس ما

ایمیل: innotech@tccim.ir
آدرس: تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان بیست و یکم پلاک 10 ساختمان شماره 2 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
مرکز تماس اتاق تهران : 1866