مشاوره

سئوال:
سلام. با سرمایه کم چگونه می توان در حوزه صادرات ورود کرد؟
پاسخ:
با سلام. شما می توانید در مشارکت با دیگران اقدام فرمایید. شرکتی که در کار بازرگانی مهارت داشته باشد و شما هم به آن اعتماد داشته باشید. در کنار ان شما هم می تونید کار بازرگانی را یاد بگیرید.