مشاوره

سئوال:
با عرض سلام آیا تولید کنندگان کنسانتره میوه داخل کشور از نظر کیفی درجه بندی شده اند؟ ممنون
پاسخ:
با سلام. لطفا از تشکل های مرتبط عضو اتاق پیگیری بفرمایید. http://www.tccim.ir/unions.aspx