مشاوره

سئوال:
سلام برای کارگاه بسته بندی زعفران از کجا باید مجوز بگیرم؟
پاسخ:
با سلام. در خصوص کلیه مجوزهای کشوری می توانید کتاب مجوزها را در سایت زیر پیدا کنید و مطالعه نماید: http://g4b.ir/#info