مشاوره

سئوال:
با سلام. بنده مهندس کشاورزی هستم و تمایل به انجام صادرات یا واردات محصولات کشاورزی دارم. خواستم در مورد اینکه در این حوزه صادرات بهتر است یا واردات و مراحل انجام کار اطلاعاتی کسب کنم. علم و چگونگی صادرات و واردات را چطور میتوانم بیاموزم؟
پاسخ:
با سلام. می توانید به عنوان کارآموز با یک شرکت بازرگانی شروع به همکاری کنید یا دوره های اموزشی در این خصوص ببینید. به هر حال بهتر است قبل از اقدام از فرایندها ، هزینه ها و مالیات های مرتبط مطلع باشید.