مشاوره

سئوال:
سلام در مورد راه اندازی کارخانه کاغذحرارتی برای تولید کاغذ مورد نیاز دستگاههای pos و عابربانکها درخواست تشکیل جلسه و راهنمایی دارم. با تشکر
پاسخ:
با سلام. شما می توانید از تشکل های مرتبط عضو اتاق در این خصوص راهنمای بگیرید.