مشاوره

سئوال:
اطلاعاتی در خصوص: میزان واردات و صادرات مراکز تولید و میزان تولید سالانه کربن اکتیو (زغال فعال) در ایران. طرحی را در دست مطالعه دارم که نیاز است مقدار تولید سالانه، میزان واردات و صادرات و نام و محل تولید کربن فعال را در ایران به تفکیک هر سال در ده سال اخیر را بدانم. خواهشمند است در صورت امکان راهنمائی فرمایند.
پاسخ:
با سلام
تمامی اطلاعات واردات و صادرات در اختیار گمرک می باشد. لطفا به سایت گمرگ بخش آمار مراجعه کنید.
http://www.irica.gov.ir/web_directory/55334-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1.html