مشاوره

سئوال:
بنده در شهرستان انار زندګی میکنم شهرستانی پرپسته بنده میخواهم تولید کره ی پسته را راه اندازی کنم همچنین کره ی بادام زمینی کره ی فندوق روغن کنجد اسباب زحمت کسی هست در مورد فروش و بازاریابی این محصولات من رو راهنمایی کنه ایا برای فروش این محصول در خارج از کشور میتوان امیدوار بود . خواهشمندم اګرکسی میتونه من رو راهنمایی کنه
پاسخ:
با سلام و احترام؛
در خصوص صادرات محصولات، امیدواری صرفاً مشروط به سطح کوشش فعال اقتصادی در راستای بازاریابی و توزیع می باشد. در این موارد نیز اولین و مهمترین گام یافتن مشتری است. بدین منظور توصیه می شود در نمایشگاه های تخصصی کشور مدنظر (صرفاً در حد بازدیدکننده) حضور یابید اما اگر توانایی پرداخت هزینه حضور در نمایشگاه را ندارید، پیشنهاد می گردد از طریق اتاق های بازرگانی مشترک، رایزنان بازرگانی، سفارتخانه های کشور مدنظر در ایران و سفارتخانه ایران در کشور هدف، وب سایت اتاق بازرگانی و اتحادیه تخصصی کشور مدنظر لیست فعالان اقتصادی (به عبارتی مشتریان بالقوه) را جهت برقراری ارتباط کسب نمایید. ضمناً توصیه می شود با شرکت های مدیریت صادرات و صادرکنندگان ایرانی تعامل نموده و برای چندین سال از ظرفیت زنجیره توزیع این شرکت ها بهره برداری نمایید.
- لیست اتاق ها بازرگانی مشترک : http://tccim.ir/CommonChambers.aspx؛
- لیست رایزنان بازرگانی : http://www.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=320؛
- لیست سفارتخانه ها : https://www.mfa.gov.ir/portal/viewpage/4000؛
- لیست شرکت های مدیریت صادرات : http://www.tpo.ir/uploads/emc-27-5-98-new.pdf؛
در خصوص تحلیل بازار کشور هدف بطور خیلی ساده و اولیه نیز، پیشنهاد می گردد، براساس معادله مجموع واردات و تولید داخلی منهای صادرات، بازار مصرف داخلی کشور مدنظر را برآورد نمایید.
- لینک دسترسی به آمار واردات و صادرات : https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c01%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c؛
با تشکر