مشاوره

سئوال:
باسلام بنده به دنبال طرح های زود بازده حداکثر 2 سال در زمینه صنعتی یا کشاورزی میباشم و سرمایه گذار آن هم آماده همکاری میباشد. خواهشمندم بنده را در این امر کمک کنید.
پاسخ:
سلام لطفا در سایت کسب و کارهای نوین اتاق تهران ثبت نام کنید تا از رویدادهای سرمایه گذاری مطلع شده و بتوانید به گروه بزرگی از این طرح ها دسترسی پیدا کنید: innotech.tccim.ir/signup.aspx