مشاوره

سئوال:
موضوع فعالیت شرکت ما در حوزه علوم شناختی و هوش مصنوعی است (با تمرکز بر سلامت روان) با توجه به خاص بودن حوزه و عدم تبحر کوفاندر ها در زمینه های بازاریابی و فروش، شرکت ما در این حوزه بسیار دارای مشکل است. از طرفی تا کنون هیچ راه حل مناسبی برای حل مشکل فروش پیدا نکرده ایم. با اینکه فیدبکی که از بازار گرفته ایم بسیار مثبت بوده است اما ظاهرا عوامل انسانی شرکت، فرآیند فروش را دچار مشکل میکنند (به دلیل عدم تسلط کافی)
پاسخ:
سلام باتوجه به مسائلی که مطرح کردید به نظر شما احتیاج به یک منتور دارید. از آنجایی که سوال مشخص را مطرح نکردید پیشنهاد می کنم یک منتور از طریق شتابدهنده ها برای مشکلاتی که مطرح کردید درخواست کنید. فراموش نکنید که خروج به موقع می تواند جلوی ضرر را برای شما بگیرد. بعلاوه می توانید در رویدادهای اتاق تهران در حوزه نوآوری از طریق لینک زیر اقدام کنید: innotech.tccim.ir/events.aspx