مشاوره

سئوال:
سلام یک برند مواد غذایی ایرانی اگر به نبال فرنچایز ( واگذاری شعب ) در کشورهای دیگر دنیا باشد، چه مراحل قانونی را ابتدا باید در ایران انجام دهد تا در روند کاری آینده دچار مشکل نشود.
پاسخ:
با سلام هر کشور استاندارد های غذایی وبسته بندی مختص به خود را دارد. کشورهای اطراف ایران مانند عراق و افغانستان معمولا استاندارد های کشوری ما را قبول دارند. در این خصوص می توانید از سفارت های کشورهای مربوطه کمک بگیرید یا از خدمات اتاق های بازرگانی مشترک استفاده کنید.