مشاوره

سئوال:
برای راه انداختن یه استارت اپ در مورد کتاب و گردش محتوا باید چه کار کنم؟ من خیلی تحقیق کردم و قصد دارم توی فضای مجازی درباره گردش محتوا و رسوندن محتوای مناسب به دست مخاطب یه اپلیکیشن بزنم اما نمی دونم باید از کجا شروع کنم؟
پاسخ:
با سلام و احترام. در این خصوص پیشنهاد می کنم بدواً مدل کسب و کار را نگاشته، سپس طرح کسب و کار را تدوین نمایید. البته حین تدوین طرح کسب و کار ممکن است مدل کسب و کار را مرتباً تغییر داده و تکمیل نمایید. نهایتاً پس از نگارش طرح کسب و کار مسیر کارآفرینی شما مشخص شده است، در این فاز گروه بنیانگذاران و تیم عملیاتی را تکمیل نموده و نمونه آزمایشی را توسعه دهید. سپس فرآیند اعتبارسنجی تا تولید و تجاری سازی محصول نهایی را می بایست ادامه دهید. البته در برخی از مراحل فرآیند مذکور ممکن است تمایل داشته باشید، سرمایه گذار جذب نموده یا به نهادهای حمایتی نظیر شتابدهنده ها و مراکز رشد بپیوندید. با تشکر