مشاوره

سئوال:
آیا سایت یا استارتاپی هست که بصورت شبکه اجتماعی ارتباطی بین فعالین تجاری ایرانی و غیرایرانی همکار ایران در سراسر دنیا برقرار کند ؟
پاسخ:
سلام. بله اصطلاحا به این نوع سایت ها و اپلیکیشن ها B2B می گویند. در حال حاضر تعداد زیادی از این استارت آپ ها در این زمینه فعالند. از جمله 2اکسیم و زودل.