مشاوره

سئوال:
با سلام و احترام خدمت اعضا اتاق بنده سوالي در خصوص نحوه مديريت هلدينگ ها دارم صاحبان شركت هاي چند كسب و كاره چگونه شركت هاي زياد خود را مديريت مي كنند؟ چگونه مي توانند به حسابداران هر شركت اعتماد كنند ؟ و اينكه چگونه بدون حضور صاحب شركت كار ها همگي با موفقيت به پيش مي رود و شركت ور شكسته نمي شود و دزدي نمي شود؟ اين مسئله برايم سوال بود ممنون ميشوم راهنمايي نماييد
پاسخ:
با سلام و احترام. مطابق اصول مدیریت، با عنایت به ظرفیت محدود فردی، کلیه مدیران در سطوح مختلف ملزم به تفویض اختیار می باشند. اگرچه این مهم از یکسو به مالکان شرکت ها فرصت تفکر در خصوص مسائل اصلی شرکت را خواهد داد و از سوی دیگر باعث شکوفایی استعدادهای کارکنان خواهد شد، چالش هایی نیز مخصوصاً در حوزه عملکرد ایمن این تفویض ها خواهد داشت. لذا مالکان شرکت ها ضمن پیاده سازی و راهبری سیستم های اطلاعات مدیریت و الگوریتم های ارزیابی عملکرد و ارزیابی تفویض اختیار، قادر خواهند بود با احتمال بالایی نسبت به صحت عملکردی سیستم اطمینان حاصل کنند. البته ذکر این نکته الزامیست که طی کلیه فرآیندهای مذکور صرفاً احتمال خطا کاهش خواهد یافت و کماکان ریسک سوءاستفاده از اختیارات واگذار شده وجود دارد، بنابراین تفویض اختیار می بایست در حدود ریسک قابل پذیرش صورت گیرد. استفاده از تجربیات گذشته و اموزش های مداوم به طور مثال از طریق مطالعه نیز به ایشان کمک می کند. با تشکر