مشاوره

سئوال:
سلام وقت بخیر، در مورد تصفیه آب آشامیدنی و بهداشتی طرحی آماده کردم (نمونه هم ساختم جواب گرفتم) جهت روستاهای مناطق گرمسیری بدون نیاز به برق و انرژی، با ساختار بسیار ساده جهت معرفی دستگاه و انبوه سازی حمایت میکنید؟
پاسخ:
با سلام. احتراما اتاق تهران حمایت مالی ندارد ولی پیشنهاد می گردد شما در رویدادهای سرمایه گذاری اتاق شرکت کنید. در سامانه زیر ثبت نام کنید تا از این طریق از برنامه های مرتبط اتاق مطلع شوید:
http://innotech.tccim.ir/signup.aspx