مشاوره

سئوال:
سلام نیاز به مواداولیه با منشا گیاهی وحیوانی برای ساخت دارو دارم که در ایران نیست.میدا آن ها کشورهای حاشیه دریای سرخ مثل یمن ومصر میباشد.چگونه باید آین واردکنندگان را ییدا کنم؟ متشکرم
پاسخ:
سلام
تعدادی وب سایت بین المللی داخلی و خارجی هست که شما می توانید از طریق آنها تولیدکنندگان اصلی مواد را پیدا کرده و در خصوص خرید محصولشان یا کسی که واردکننده محصول آنها به ایران است رابیابید. راه دیگر اینست که از طریق راهنمای تجاری در وب سایت اتاق تهران، از طریق جستجو شرکت های مرتبط و واردکنندگان را پیداکنید. لینک راهنمای تجاری به صورت زیر است: dir.tccim.ir