مشاوره

سئوال:
من مدتى است توليد كننده روكش هاى مبلمان كشى در خانه هستم و به علت زياد شدن تقاضا ميخواهم سطح توليد خودم را ارتقا بدهم . ولى راجب مراحل انجام كار اطلاعاتى ندارم و نياز به مشاوره دارم تا بتوانم وام اشتغال يا كارآفرينى دريافت كنم
پاسخ:
سلام
لطفا در سایت g4b.ir در خصوص مجوزهای لازم جستجو کنید. اغلب وام ها در صورتی به شما تعلق می گیرند که دارای مجوز های تولیدی باشید . در خصوص نحوه تامین مالی می توانید از مشاوره امور بانکی اتاق تهران سوال خود را بپرسید. تشکل تولیدی مرتبط را از لیست زیر پیدا کنید و از طریق آنها اطلاعات جزئیتر کسب کنید: http://www.tccim.ir/unions.aspx