مشاوره

سئوال:
با سلام و احترام برأي صادرات دارو به كشور ارمنستان و قزاقستان و روسيه نياز به كمپاني كه أين همكاري رو بتونه در أون كشور انجام بده اسم شركت شماره شركت. با سپاس
پاسخ:
با سلام، با توجه به اینکه پیدا کردن مشتری، بازاریابی است، لذا باید به شرکت های بازاریاب مراجعه نمائید. ضمناً می توانید به میزهای کشوری مستقر در سازمان توسعه تجارت مراجعه نمائید. صدور دارو مجوز سازمان غذا و دارو را لازم دارد.