مشاوره

سئوال:
با سلام و احترام بنده شرکت بازرگانی ثبت نموده ام که در زمینه مواد شیمیایی- مواد پتروشیمی- قیر- روانکارها و گریس ها- کودهای شیمیایی فعالیت دارم می خواهم برای صادرات محصولات اقدام نمایم چگونه می توانم بازار و مشتریان خود را در یک کشور بدست بیاورم بطور مثال سندیکا ها - اتحادیه ها - خریداران - تولید کنندگان- اصناف - کارخانه ها - اتاق بازرگانی را پیدا نمایم که بتوانم مشتریان خورا پیدا و ارتباط برقرار نمایم با تشکر
پاسخ:
با سلام، سوال مربوط به بازاریابی است، باید با شرکت های بازاریابی مشورت نمائید.