مشاوره

سئوال:
با سلام جهت صادرات خاویار برنج و زعفران به کشور عراق و به خصوص اقلیم کردستان چه مراحلی را باید گذراند و جهت صادرات این اقلام چه مجوزاتی الزامی است.
پاسخ:
صدور برنج فقط ایرانی مجاز است و برای اثبات ایرانی بودن برنج، باید با دفتر توسعه صادرات و زیرساخت های صنایع و بازار- وزارت جهاد کشاورزی تماس بگیرید. آدرس و شماره تماس را می توانید از گمرک ایران دفتر صادرات بگیرید. صادرات زعفران و خاویار مجوز وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) و استاندارد را نیاز دارد.