اولین هم آوردی نو در صنعت پلاستیک و پلیمر

اولین هم آوردی نو در صنعت پلاستیک و پلیمر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران در نظر دارد تا در همکاري مشترك با مرکز فن بازار ملی ایران اولین رویداد هم آوردي نو از سلسله رویدادهاي نوآفرین را با هدف معرفی فناوري هاي مورد نیاز و به روز، به صنعتگران و فعالین حوزه پلاستیک و پلیمر برگزار نماید.

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران در نظر دارد تا در همکاري مشترك با مرکز فن بازار ملی ایران اولین رویداد هم آوردي نو از سلسله رویدادهاي نوآفرین را با هدف معرفی فناوري هاي مورد نیاز و به روز، به صنعتگران و فعالین حوزه پلاستیک و پلیمر برگزار نماید.

ضمن این رویداد چندین فناوري کاربردي درحوزه پلاستیک و پلیمر در پنل تخصصی ارائه و توسط خبرگان و سرمایه گذاران بررسی و امکانسنجی می گردد. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت به عمل می آید،جهت حضور در از طریق فرم هاي ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.

تاریخ برگزاری : ساعت 14 الی 19 روز سه شنبه مورخ 1397/09/20
محل برگزاری : سال طبقه اول ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به آدرس خیابان وزراء، روبروی خیابان بیست و یکم، پلاک 82

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 1866 (استان تهران) و 02188714472 (سایر شهرستان ها) تماس برقرار نمایید

 

[فرم ثبت نام سرمایه گذار/ فعال اقتصادی] [فرم ثبت نام فناور]