کمک به استارت آپ های زنانه

کمک به استارت آپ های زنانه

طبق گزارش شرکت سرمایه گذاری Atomico که در سال 2018 انجام شد، تنها 6 درصد از سرمایه گذاری های حمایتی برای شروع به کار استارت آپ ها در اروپا مربوط به شرکت هایی بوده که توسط زنان رهبری می شوند.

گروه ویرجین برانسون از طرح تامین بودجه جدید برای استارت آپ هایی با مدیریت زنان رونمایی کرد. سی ان بی سی گزارشی دراین باره منتشر کرده است.

استارت آپ ویرجین، گروه غیرانتفاعی گروه ویرجین است که بودجه و پشتیبانی تجاری به کارآفرینان انگلیسی ارائه می دهد. این گروه متعهد شده تا برای شرکت هایی که توسط زنان و مردان راه اندازی می شود به طور مساوی تامین بودجه انجام دهد.

این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که این اقدام اولین سرمایه گذاری تجاری در بریتانیا است که وعده حمایت مساوی میان زنان و مردان را مطرح کرده است. این شرکت همچنین متعهد شده است که تعادل بودجه میان بنیانگذاران زن و مرد در استارت آپ ها انجام دهد. این گروه سعی دارد تا مشاوران خود را درباره تعصب جنسیتی ناخودآگاه آموزش دهد. این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد که برای کاهش شکاف بودجه بین کارآفرینان زن و مرد تلاش می کند.

یک مطالعه که توسط Biz2Credit انجام شده، نشان می دهد در سال 2018 متوسط وام تجاری برای شرکت های امریکایی که متعلق به زنان است، یک سوم کمتر از مقدار وام هایی است که به شرکت های مردانه داده می شود.

طبق گزارش شرکت سرمایه گذاری Atomico که در سال 2018 انجام شد، تنها 6 درصد از سرمایه گذاری های حمایتی برای شروع به کار استارت آپ ها در اروپا مربوط به شرکت هایی بوده که توسط زنان رهبری می شوند.

محققان همچنین دریافته اند که 93 درصد از بودجه سرمایه گذاری در این منطقه به شرکت هایی منتقل شده است که تیم بنیانگذاران آن همه مرد بوده اند.

در عین حال، داده های شرکت تحقیقاتی مالی Pitchbook هم نشان می دهد شرکت هایی که توسط زنان تاسیس می شوند، تنها سهم 2.3 درصدی از دلارهای شرکت های سرمایه گذاری داشته اند.

یک مطالعه در بانک تجاری انگلیس که متعلق به دولت است هم عنوان کرده است که به ازای هر پوند سرمایه گذاری از شرکت هایی با تیم کلا مردانه، یک پنی در شرکت های زنانه سرمایه گذاری انجام می شود. این در حالی است که تیم های که اعضای هیئت موسس آن زنان و مردان هستند، 10 پنی دریافت می کنند.

حالا گروه استارت آپی ویرجین شرکت هایی راه اندازی کرده است که در شرکت هایی با رهبری زنان سرمایه گذاری می کند. به گفته این شرکت، شکاف جنسیتی در سرمایه گذاری شرکت ها، پایدار نیست.

به گفته کارشناسان، پتانسیل تریلیون ها دلار سرمایه گذاری به دلیل نادیده گرفتن استعداد زنان قفل شده است، این در حالی است که در سه سال گذشته تنها 2.2 درصد از پرداخت های شرکت های سرمایه گذاری به سمت شرکت هایی رفته است که مدیرعامل زن داشته اند.