اوبر می تواند در لندن براند

اوبر می تواند در لندن براند

اوبر امیدوار بود بتواند گواهی فعالیت در لندن را برای پنج سال تمدید کند اما با انقضای مجوز قبلی، اوبر تنها دو ماه به طور موقت برای فعالیت در پایتخت انگلستان فرصت دارد.

 تنظیم کننده حمل و نقل لندن از مجوز موقت این سازمان برای فعالیت اوبر در اقتصادی ترین شهر اروپا خبر داد.

اوبر امیدوار بود بتواند گواهی فعالیت در لندن را برای پنج سال تمدید کند اما با انقضای مجوز قبلی، اوبر تنها دو ماه به طور موقت برای فعالیت در پایتخت انگلستان فرصت دارد.

دوسال پیش تنظیم کننده حمل و نقل لندن مجوز فعالیت اوبر در این شهر را به دلایل مختلف امنیتی و مجموعه ای از ملاحظات دولتی لغو کرد. با این حال فعالیت شرکت در فرایند درخواست مجوز ادامه یافت.

اوبر در این مدت ادعا می کرد به دنبال اصلاح موارد مورد نظر است. در ژوئن سال 2018 دادگاهی در انگلستان یک مجوز 15 ماهه برای فعالیت اوبر در صورت تامین رضایت تنظیم کننده حمل و نقل لندن صادر کرد.

اما اعتبار کم مجوز دوباره اوبر برای کار در لندن دوباره نگاه ها را به این غول حمل ونقل شهری دوخته است. اکنون به نظر می رسد شرط های مورد نظر مسئولان شهر لندن برای ادامه کار اوبر  هم چنان باقی است.  تنظیم کننده حمل و نقل لندن می گوید شرایطی که برای اوبر در 15 ماه گذشته تعیین شده بوده هم چنان باقی است و البته شروط جدیدی مثل اطمینان از امنیت مسافر هم وجود دارد.

اوبر در لندن بیش از 40 هزار راننده و 3.5 میلیون مشتری دارد. این شرکت در این شهر مهم اروپایی علاوه بر ملاحظات دولتی با بخش سنتی حمل و نقل در لندن هم درگیر شده بود.

اوبر در شرایطی در چالش با مسئولان شهری لندن است که اصلی ترین رقیب آن یعنی لیفت به دنبال توسعه فعالیت های بین المللی است و بزرگترین تاکسی یاب اینترنتی هند، اُلای در سال گذشته میلادی اعلام کرد که تصمیم دارد خدمات خود را در کشورهای بریتانیایی هم عرضه کند. به نظر می رسد اوضاع فعلا برای یادگار تراویس کالانیک در جهان استارت آپی خوب نیست هرچند که دارا خسروشاهی بسیاری از رویه های نادرست گذشته را اصلاح کرده است.