دعوت به جشن امین الضرب

دعوت به جشن امین الضرب

برپایی جشن بزرگ امین الضرب


امسال نیز بر آن شدیم تا با برپایی جشن بزرگ امین الضرب اندکی از تلاش های دلسوزانه جامعه کارآفرینی ایران را ارج نهیم. از شما به عنوان نماینده جامعه کارآفرینی نوین ایران دعوت به عمل می آید تا با حضور در این جشن بزرگ در قدردانی از انسان های ارزش آفرین این مرزوبوم سهیم باشید. لطفا جهت اعلام آمادگی به حضور در این رویداد، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.

 

[فرم ثبت نام]