پرداخت عادلانه در بیمه بر مبنای مصرف

پرداخت عادلانه در بیمه بر مبنای مصرف

توسعه بیمه بر مبنای مصرف، تنها به نفع رانندگان خوب نیست. در طولانی مدت، اقبال بیشتر به این روش بیمه ای، میزان تصادفات جاده ای را به شدت کاهش می دهد چراکه رانندگان متخلف می دانند باید هزینه هیجان زدگی و بی توجهی خود را پرداخت کنند.

به عنوان یک راننده خوب که هیچ گاه تصادف نکرده، پول زیادی برای بیمه پرداخت می کنید؟ هرچند بیمه ها برای رانندگانی که تصادف نمی کنند، تخفیف هایی را در نظر می گیرند اما این تخفیف ها هم عادلانه و کافی نیست، چراکه مجموع هزینه ها در بیمه ها براساس رفتار رانندگان متخلف است که تعیین می شود. در واقع این نقص نظام های بیمه ای در جهان است که به زیان رانندگان خوب عمل می کند، رانندگانی که هر روز رفتارهای خود را در جاده ها و خیابان ها اصلاح می کنند و بهترین عملکردها را در سرعت و نحوه رانندگی از خود نشان می دهند.

در UBI یا بیمه بر مبنای مصرف، خبری از این ستم سیستماتیک نیست و عملکرد روزانه راننده در نحوه تعیین نرخ بیمه آن اثر دارد. در واقع در نظام بیمه بر مبنای مصرف، هرچه بهتر رانندگی کنید، پول کمتری برای بیمه خودرو پرداخت می کنید.

بیمه بر مبنای مصرف که به عنوان پرداخت براساس رانندگی هم شناخته می شود، روشی تازه در تعاملات بیمه ها با شهروندان است. فناوری به کمک آمده تا بیمه ها با رانندگان ایمنی که مسافت کمی را طی می کنند، بهتر معامله کنند. در این نظام بیمه ای تازه، هزینه بیمه خودروها و وسایل نقلیه بر اساس میزان استفاده از خودرو، مسافت طی شده بر زمان، فواصل، مکان و رفتار راننده تعیین می شود. در واقع در بیمه بر مبنای مصرف، رانندگان ایمن پاداش می گیرند و حق بیمه کمتری پرداخت می کنند.

در ساده ترین شکل از بیمه بر مبنای مصرف، هزینه ها براساس مسافتی که خودرو طی می کند، محاسبه می شود اما به طور کلی، در این روش تازه، عوامل دیگری هم در محاسبه هزینه بیمه رانندگان اثر گذار است. شرکت های بیمه ای در محاسبه هزینه بیمه بر مبنای مصرف، به کیلومترشمار خودروها اکتفا می کنند اما در روش های پیچیده تر، محاسبه هزینه بر اساس اطلاعاتی است که جی پی اس های نصب شده در خودرو مخابره می کنند. هم چنین سرعت، زمان استفاده از وسیله نقلیه، میزان پرخطر بودن رفتار راننده  یا عبور از جاده های پرخطر هم از طریق دستگاه های جی پی اس قابل اندازه گیری و مخابره است. به نوشته فوربز شرکت های بیمه ای که این روزها بر اساس بیمه بر مبنای مصرف با مشتریان رفتار می کنند، سرعت، شتاب، ترمزهای سخت و ناگهانی، پیچ های سخت، مسافت طی شده، زمان استفاده از خودرو در روز و استفاده از تلفن همراه را در محاسبات خود در نظر می گیرند. رصد این اطلاعات برای این شرکت ها با اتکا به تلفن های هوشمند یا جی پی اس ها ممکن است. 

توسعه بیمه بر مبنای مصرف، تنها به نفع رانندگان خوب نیست. در طولانی مدت، اقبال بیشتر به این روش بیمه ای، میزان تصادفات جاده ای را به شدت کاهش می دهد چراکه رانندگان متخلف می دانند باید هزینه هیجان زدگی و بی توجهی خود را پرداخت کنند.