اهمیت استراتژی خروج

اهمیت استراتژی خروج

استراتژی خروج که منافع سرمایه گذاران و بنیانگذاران در آن دیده شده، موضوعی است که از نخستین روزهای راه اندازی کسب وکارها مورد توجه قرار می گیرد.

 همه گیری کرونا به بسیاری از کسب وکارهای نو رونق بخشید و بعضی را هم تعطیل کرد. در این دوره استراتژی خروج بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفت، بحثی که شاید بنیانگذاران استارت آپ ها و کسب وکارها کمتر به آن توجه کنند. چگونه شکست بخوریم؟ کسب وکار را تعطیل کنیم یا کار را کوچک کنیم؟ پاسخ این پرسش ها در استراتژی خروج نهفته است. بحثی که البته حس منفی به بنیانگذاران استارت آپ ها منتقل می کند با این حال، اگر پویایی روش های خروج را در نظر بگیریم، مثبت است.

استراتژی خروج  که منافع سرمایه گذاران و بنیانگذاران در آن دیده شده، موضوعی است که از نخستین روزهای راه اندازی کسب وکارها مورد توجه قرار می گیرد.

در واقع اگر در بحث استراتژی خروج مسئله نقد کردن اموال شرکت ها را در نظر بگیرید، درک می کنید که چرا برای سرمایه گذاران، وجود استراتژی خروج مناسب اهمیت دارد. این روزها سرمایه گذاران از سرمایه گذاری بر استارت آپ هایی که استراتژی خروج ندارند، خودداری می کنند. استراتژی خروج خوب  سطح زیان را به کمترین میزان ممکن می رساند اما ماجرا به این ختم نمی شود. استراتژی خروج مسائلی مثل مالکیت و مدیریت را هم در برمی گیرد.

به گزارش سایت e27، سه نکته کلیدی وجود دارد که سرمایه گذاران و بنیان گذاران باید از روز نخست درباره آن گفت وگو کنند:

نخست اینکه یک سرمایه گذاری خوب و پربازده به یک استراتژی خروج وابسته است.

دوم، سرمایه گذاران از همکاری با استارت آپ هایی که برنامه خروج ندارند، خودداری می کنند.

سوم، ترجیح کارآفرینان به کار استارت آپی به معنای اجتناب از ایفای نقش به عنوان شرکت های بزرگ است.

برای بعضی سرمایه گذاران، استراتژی های خروج ضامن سرمایه گذاری های بعدی در استارت آپ های متفاوت است. حتی اگر قصد ادغام استارت آپ ها وجود دارد، باید همه مسائل مربوط به خروج و ترکیب را در صورت های مالی مشخص کرد. سرمایه گذاران می خواهند از علاقمندی دیگر سرمایه گذاران به استارت آپی که به آن پول تزریق کرده اند اطمینان پیدا می کنند. به همین دلیل شفاف سازی همه امور مربوط به خروج جزیی یا کامل هم مهم است.