مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در راستای رفع چالش‌های شرکت‌های بخش خصوصی در اکوسیستم نوآوری اقدام به ارائه خدمات میز خدمت از قبیل مشاوره دانش‌بنیانی، نوآوری، تحقیق و توسعه، عارضه‌یابی سازمانی، جذب سرمایه و ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود نموده است.

 

  • ارائه مشاوره‌های تخصصی دانش‌بنیان

 

  • اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

 

  • اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری

 

  • وبینار معرفی فعالیت‌های اتاق تهران با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری