با توجه به ظرفیت‌های موجود در اتاق بازرگانی تهران در حوزه ارائه توانمندی و جذب سرمایه‌گذار و با هدف حمایت از شرکت‏های دانش ‏بنیان، فناور و استارت‌آپ‌های دارای سطح تکنولوژی پیشرفته کشور و با هدف به‌همرسانی عرضه و تقاضا اقدام به یکسوسازی نیازهای بازار و تحقیق و توسعه علمی کرده است. برگزاری نشست‌های متعدد طرح چالش و برگزاری رویدادهایی از جنس احصاء نیاز، ارائه توانمندی و سرمایه‌گذاری برای محقق شدن این مهم تعریف شده است.

  

  

  

  

  

  

INNOTECH Organization Chart
رویداد به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در صنعت معدن

  

INNOTECH Organization Chart
نشست بررسی چالش‌های ناشی از کمبود آب

  

INNOTECH Organization Chart
نشست بین‌المللی انتخاب جوان شایسته با همکاری اتاق بین‌الملل جوانان ایران