برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی پیرامون مسائل و موضوعات فعالیت‌های کسب‌وکارهای فناور و نوآور جهت توانمندسازی آنها از اهداف فعالیت های آموزشی در مرکز نوآوری و تحول دیجیتال

  

  

  

  

INNOTECH Organization Chart
کارگاه آموزشی آنلاین «تشریخ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، ضوابط و مقررات اجرایی مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی» : 2 خرداد 1401

  

INNOTECH Organization Chart
کارگاه آموزشی آنلاین «نحوه بازرسی کارگاهی و بازرسی اسناد مالی و دفاتر قانونی شرکت­ها، موضوع ماده ۴۷ (قانون تأمین اجتماعی)» : 30 خرداد 1401

  

INNOTECH Organization Chart
سلسله کارگاه‌های آشنایی با مزایا و شرایط دانش‌بنیان در حوزه صنعت ساختمان : 4 مرداد 1401

  

INNOTECH Organization Chart
سلسله کارگاه های آشنایی با مزایا و شرایط دانش‌بنیان در حوزه صنعت کشاورزی و صنایع وابسته: 20 شهریور 1401

  

INNOTECH Organization Chart
کارگاه طرح امکان سنجی و طرح تجاری کسب و کار 25 آبان ماه 1401
کارگاه الزامات ورود به اکوسیستم استارت آپی در صنعت کاتالیست 25 آبان ماه 1401
الزامات تجاری سازی کسب و کار های فناورانه در صنعت کاتالیست 25 آبان ماه 1401