معرفی مرکز:

مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در شهریورماه 1399 فعالیت خود را آغاز کرد.

این مرکز با هدف فرهنگ‌سازی، ترویج نوآوری، مهارت‌افزایی، تسهیلگری و رفع موانع کسب‌وکار و همچنین ایجاد ارتباط میان کسب‌وکارهای اقتصادی اتاق بازرگانی و اکوسیستم نوآوری کشور تأسیس شد.

در این مرکز سعی داریم با بهره‌گیری از ابزارهایی از قبیل ارائه مشاوره‌های میز خدمت و تسهیلگری و رشد، نقش سازنده ای در فضای کسب و کار کشور ایفا نموده و با کمک به سیاست‌گذاری و تدوین دستورالعمل‌ها بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در راستای حمایت از تولید دانش‌بنیان، یکسوسازی نیازهای بازار و تحقیق و توسعه علمی، از محصولات و تولیدات دانش‌بنیان حمایت کنیم. این مرکز در صدد است با آموزش و مهارت‌افزایی نیروی انسانی، فرهنگ‌سازی و نفوذ فناوری نقشی سازنده در فضای کسب‌وکار ایفا کند.

با وجود آنکه جامعه هدف این مرکز صنایع بزرگ، شرکت‌های فناور و نوآور، دانش‌بنیان‌ها، شتابدهنده‌ها، استارت‌آپ‌ها و... هستند، کسب‌وکارهای عضو اتاق تهران همواره در دریافت خدمات این مرکز از اولویت ویژه‌ای برخوردار هستند.

ماموریت‌های مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به شرح زیر است:

 • کمک به ارتقای توان بنگاه‌های با سابقه و متقدم در توسعه نوآوری و فناوری؛
 • کمک به توسعه بنگاه‌های نوآور و نوپا جهت افزایش سهم بازار و اتحاد با کسب وکارهای متقدم؛
 • کمک به جذب و ارتقای سرمایه انسانی نخبه و مهارت افزایی نیروی کار جوان؛
 • کمک به ارتقای فرهنگ نوآوری و هوشمندسازی در کسب‌وکارهای متقدم و نوین؛
 • تسهیل تجاری‌سازی و جذب فناوری‌های نوین در کسب‌وکارهای متقدم و نوین؛
 • الگوسازی و فرهنگ‌سازی نوآفرینی و تحول در جامعه؛
 • کمک به جذب و تأمین سرمایه برای کسب‌وکارهای نوین و متقدم.

  

ساختار سازمانی:

 

INNOTECH Organization Chart

 

 

چرایی مرکز:

عدم تعامل و مشارکت راهبردی مابین شرکت های بزرگ و متقدم و شرکت های نوپای نوآور یکی از حیاتی‌ترین موانع رشد و ارتقای هر دو سمت عرضه و تقاضا است.

با توجه به جایگاه اقتصاد نوآوری و دیجیتال در جهان و وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی نوآوری جهت بهینه‌سازی کارکرد اکوسیستم نوآوری و زیر سیستم‌های آن، مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با بررسی نمونه‌های مشابه موفق در صدد است این امر را محقق کند.

 

چیستی مرکز:

چیستی مرکز نوآوری و تحول دیجیتال در سه محور رویکرد اتاق بازرگانی تهران به نوآوری و تحول، چشم انداز، ماموریت و ارزش‌های مرکز و سرویس‌ها و خدمات مرکز قابل بررسی است.

فعالیت‌های مرکز نوآوری و تحول دیجیتال و نحوه عملکرد این مرکز در حوزه‌های زیر قابل اجرایی شدن است:

 • توجه به صنایع مادر و پایه کشور نظیر معدن، سیمان، پالایش و پتروشیمی و...؛
 • داشتن دیدگاه فرا منطقه‌ای و توجه به تنوع جغرافیایی در اکوسیستم نوآوری؛
 • دسترسی آزاد و برابر تمامی بازیگران اکوسیستم به آمار و اطلاعات؛
 • عدم رقابت با مجموعه‌ها با ماموریت مشابه در بخش خصوصی؛
 • ایفای نقش پلتفرمی در تجمیع پتانسیل بازیگران اکوسیستم نوآوری؛
 • کمک به ارتقای سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور؛
 • حفظ ارتباط با سازمان‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی؛
 • بهره‌برداری حداکثری از توان اتاق از طریق تعامل با سایر واحدهای اتاق؛
 • ارتباط پویا با نهاد‌های قانونی و نظارتی مرتبط با اقتصاد نوآور.